Strona internetowa

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7

Stworzyliśmy stronę internetową dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 – placówki oświatowo – wychowawczej prowadzącej szeroko zakrojoną działalność na rzecz dzieci oraz młodzieży i propagującej sportowy oraz rekreacyjno – zdrowotny sposób spędzania wolnego czasu.

De Marco
Artefakty - Pruszkowski Festiwal Archeologiczny

KLIENT:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 na Ochocie / Wawerski.pl

ZAKRES REALIZACJI:
Całościowe wykonanie strony internetowej dla MOS nr 7 na zlecenie Wawerski.pl – koncept, projekt graficzny, kodowanie oraz wdrożenie na bazie CMS WordPress.