Strona internetowa

Instytut Polski Wilno

INSTYTUT POLSKI W WILNIE został powołany na mocy Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 1995 roku. Misją Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii, popularyzowanie dorobku polskiej kultury i nauki, wspieranie współpracy między oboma krajami w różnych dziedzinach.

Nails & More - cennik DL

KLIENT:
Agencja Kreatywna MyWorks Studio / Podpunkt / Instytut Polski Wilno

ZAKRES REALIZACJI:
Kodowanie strony oraz wdrożenie na bazie CMS WordPress na podstawie przesłanego projektu graficznego.

Projekt graficzny: Podpunkt Studio Graficzne

www.lenkukultura.lt